Interview met Project Engineer Danny

Kun je wat meer vertellen over jouw functie bij Seconed?
Sinds januari dit jaar ben ik werkzaam als Senior Project Engineer bij Seconed, dit is dus nog vrij recent. Binnen mijn functie houd ik mij voornamelijk bezig met het ontwerp van bouwprojecten risicogestuurd te toetsen en de daaruit volgende acties op te volgen. De collega’s van Seconed stonden direct klaar voor mij om het inwerktraject op te starten en nog ervaar ik dagelijks een prettige begeleiding.

Kun je iets meer vertellen over je achtergrond/studie?
Ik heb 25 jaar als constructeur bij verschillende raadgevend ingenieursbureaus gewerkt. Ik heb mij voornamelijk bezig gehouden met de engineering van bouwkundige en civiele werken. De passie voor de bouw heb ik als sinds mijn jeugd. Mijn vader is werkzaam geweest als metselaar en ik startte mijn opleiding destijds als timmerman op de LTS, daarna volgende ik de MTS/Bouwkunde en vervolgens ronde ik mijn studie af op de HTS. Later heb ik ook de opleiding Betonconstructeur BV afgerond en zodoende belandde ik in het vak als constructeur. Vanzelfsprekend zijn er verschillende verdiepende cursussen gevolgd.

Mijn carrière ben ik gestart bij een ingenieursbureau voor de woning- en utiliteitsbouw in Tilburg. Daarna kwam ook de civiele kant van projecten op mijn pad. Het Civiele werk sprak op constructief gebied erg aan, omdat het breder is. Het is fijn dat ik dit ook in mijn werkzaamheden bij Seconed terugvindt.

Zie jij raakvlakken met je voorgaande werkervaringen? 
Ik zie veel raakvlakken als ik kijk naar de opdrachtgevers waarin ik in het verleden het ontwerp deed. De uitvoeringsinspecties daaropvolgend zou heel mooi passen voor Seconed. Een onafhankelijke partij die over de schouder meekijkt zou bij veel projecten tot reductie van de faalkosten en betere kwaliteit van de uitvoering leiden.

Welke uitdagingen heb jij in jouw rol als projectengineer?
De projectomvang binnen Seconed biedt de nodige uitdagingen. Met name liggen er uitdagingen in hoogbouwprojecten en kunstwerken die in de civiele hoek terugkomen. Deze zijn niet alledaags en bieden mij dus een mooie uitdaging.

Waarom ben je bij Seconed aan de slag gegaan?
De omvang van de werken in combinatie met de inspecties spraken mij erg aan. Deze combinatie miste ik in mijn vorige werkervaringen. Juist het naar buiten gaan om de projectlocaties te bezoeken spreekt mij enorm aan.

Hoe ervaar je de samenwerking met de andere specialisten binnen de projectteams?
De samenwerking loopt goed, er zijn geen drempels ook is er geen hiërarchie merkbaar. Juist door de diverse disciplines binnen de projecten leer je van elkaars expertise en dat maakt het dat de samenwerking op een prettig niveau is.

Hoe zie jij de toegevoegde waarde van Seconed bij de projecten waaraan je werkt?
De onafhankelijkheid van Seconed lijkt mij voor de opdrachtgever van groot belang. Deze onafhankelijkheid zorgt m.i. voor een realisatie zoals die bij het ontwerp bedoeld is. Dat Seconed hierbij ook de grote deskundigheid en de verschillende disciplines kan aanbieden maakt het voor de opdrachtgever m.i. aantrekkelijk om met een partij als Seconed te werken.

Kun je iets meer vertellen over de ‘soort’ projecten waaraan je werkt? Wat maakt het interessant?
De projecten die tot op heden voorbij zijn gekomen zijn: distributiecentra, kunstwerken en een prefab betonnen hoogbouw. De verscheidenheid van constructies en het feit dat het geen alledaagse constructies zijn maakt het voor mij interessant.

De raakvlakken met bijvoorbeeld de brandveiligheid, niet alledaagse materialen en technieken zoals voorspanning en hoge sterkte beton zorgt voor een grote diversiteit. De Private Eisen in dit soort projecten zijn doorgaand strenger, waardoor dat ook automatisch weer voor meer uitdating zorgt.

Waar word jij heel enthousiast van?
Ik vind betonnen en geotechnische constructies zoals grondkeringen erg leuke constructieve toepassingen. Projecten waarin dit terugkomt, daarvan word ik erg enthousiast.

Hoe zie jij jouw toekomst bij Seconed?
Ik denk dat ik graag als projectleider zou willen optreden binnen de projecten van Seconed in combinatie met de opvolging buiten. Seconed zou zo vroeg mogelijk in het project betrokken moeten zijn om de opdrachtgever in een zo’n vroeg mogelijk stadium te kunnen bijstaan.