Wat verandert er in het vergunningsproces?

De regels voor het aanvragen van een omgevingsvergunning gaan veranderen. De technisch toets word nu nog door de gemeente (bevoegd gezag) uitgevoerd. In het nieuwe stelsel (Wkb) wordt deze technische toetsing voor GK1 uitgevoerd door een private kwaliteitsborger.

  • Flow vergunningsaanvraag:

Het proces voor de aanvraag van een omgevingsvergunning wordt onder de Wkb opgeknipt in een ruimtelijk deel (welstand, bestemmingsplan etc.) en een technisch deel. In onderstaand schema is dit nader weergegeven. Op de site van de stichting ikb https://www.stichtingibk.nl/ vindt u alle  relevante informatie.

Contactformulier