Wat verandert er in het Burgerlijk Wetboek?

 

Gelijktijdig met de introductie van de Wkb worden ook een aantal aanpassingen in het Burgerlijk Wetboek van kracht. Dit om de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument beter te beschermen. De rijksoverheid heeft de veranderingen in een brochure weergegeven https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/02/28/de-wet-kwaliteitsborging-voor-het-bouwen-veranderingen-burgerlijk-wetboek-in-de-praktijk. Kort samengevat gaat het over de onderstaande vijf onderwerpen:

  1. Aansprakelijkheid aannemer
  2. Informatieplicht aannemer
  3. Waarschuwingsplicht aannemer
  4. Consumentendossier
  5. 5% regeling