Praktijkervaring opdoen samen met Seconed, dat kan!

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Omgevingswet en de Wkb vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden. Naast  stelselwijzigingen worden ook aanpassingen doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek om de positie van de bouwconsument te versterken. Wilt u hier meer informatie over in een beknopte live presentatie door een van onze specialisten neem dan contact met ons op.

U heeft al jaren ervaring in het bouwen van mooie projecten en wil weten of uw bestaande processen en werkwijzen passen binnen de Wkb dan lopen wij samen met u deze processen door op basis van reeds gerealiseerde representatieve projecten. We beoordelen dan het proces vanaf DO tot oplevering.

Voor het beoordelen van uw projecten maken wij gebruik van het TIS-instrument van de Stichting TIS.

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]