Praktijkervaring opdoen samen met Seconed, dat kan!

A: De mogelijkheden:

  • Informatie bijeenkomst

Op 1 juli 2023 treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Omgevingswet en de Wkb vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden. Naast  stelselwijzigingen worden ook aanpassingen doorgevoerd in het Burgerlijk Wetboek om de positie van de bouwconsument te versterken. Wilt u hier meer informatie over in een beknopte live presentatie door een van onze specialisten neem dan contact met ons op.

  • Voorbeeld (gerealiseerde) projecten bespreken en u begeleiden door het Wkb-proces:

U heeft al jaren ervaring in het bouwen van mooie projecten en wil weten of uw bestaande processen en werkwijzen passen binnen de Wkb dan lopen wij samen met u deze processen door op basis van reeds gerealiseerde representatieve projecten. We beoordelen dan het proces vanaf DO tot oplevering.

B: Instrumenten TIS of VKB:

Voor het beoordelen van uw projecten maken wij gebruik van verschillende instrumenten. U kunt kiezen uit het VKB-instrument van SWK of het TIS-instrument van de Stichting TIS. Wat is het verschil dan?

Bij het VKB instrument stelt de aannemer (in samenwerking met zijn onderaannemers) zelf het keuringsplan op. Dit wordt dan door ons opgenomen in het borgingsplan. Bij het TIS-instrument wordt dit door de kwaliteitsborger gedaan op basis van de risico-analyse.

Wil je meer weten over de verschillende instrumenten?

[gravityform id=”1″ title=”true” description=”true”]