Interview met collega Wiet – Senior Dak en Gevelspecialist

Wat is het leukste aan jouw werk bij SECO?
Voor mij persoonlijk is het de grote afwisseling in het werk die mij erg aanspreekt. Echt iedere dag is weer anders. Er liggen veel uitdagingen in de verschillende projecten waaraan wij werken. En het feit dat we heel zelfstandig mogen werken is prettig. We hebben daardoor veel vrijheid in de planning van onze werkzaamheden.

Wat is jouw studieachtergrond / waar komt jouw expertise in de geveltechniek vandaan?
Ik heb de studie Industrieel Ingenieur gevolgd in België dat komt overeen met Technisch Ingenieur in Nederland. In mijn vierde studiejaar heb ik mijn bedrijfsstage gevolgd bij SECO. Een aantal maanden heb ik mee mogen lopen en heb ik een goede indruk kunnen krijgen van het bedrijf. Dat was mij destijds goed bevallen. Na mijn studie heb ik een half jaar bij een aannemer gewerkt, daar kwam ik er al snel achter dat dit te eenzijdig was voor mij. In deze periode kwam er een vacature vrij bij SECO in de expertise ‘Gevel & Dak’, een specialisme wat tijdens je studie niet specifiek aan bod komt, maar meer in de algemeenheid. Dit specialisme dient dus echt vanuit de praktijk eigen te worden gemaakt. Zodoende ben ik in 2004 gestart en heb ik in de afgelopen 17 jaar deze specifieke kennis binnen SECO mogen opdoen. Ik heb hierin een goede begeleiding gehad van het team specialisten van SECO die mij veel van de projecten hebben laten zien en ook de interne opleidingen hebben mij hierin geholpen. Tot op de dag van vandaag werken wij nog altijd samen en maken wij gebruik van elkaars kennis, je leert nog altijd van elkaar.

Aan wat voor soort projecten werk je? Wat is daar interessant/bijzonder aan?
De projecten waaraan wij werken zijn heel divers. Je kunt denken aan residentiele projecten zoals appartementsgebouwen en kantoorgebouwen, maar ook krijgen wij te maken met complexe hoogbouw. Als ik puur naar mijn eigen interesse kijk dan is bijvoorbeeld die hoogbouw juist heel interessant. Je kunt je kennis en expertise hierin volledig kwijt en je komt ook de nodige uitdagingen tegen. Wat mijn werk ook interessant maakt is de contacten die je met diverse partijen hebt. Denk bijvoorbeeld aan gevelbouwers in het buitenland, we gaan op locatie de productie bekijken en gaan testen bijwonen op de gevels. Dit is een essentieel onderdeel, omdat je op deze manier vroeg wordt betrokken in het productieproces. Eventuele fouten worden dan op productietechnisch niveau getackeld.

Hoe ervaar je de samenwerking tussen de leden binnen de SECO Group?  Kun je daar iets meer over vertellen?
De samenwerking tussen alle specialisten binnen de SECO Group, maakt dat de kennis die wij kunnen bieden naar onze opdrachtgevers heel groot is. Deze samenwerking is bijzonder waardevol. Ik heb regelmatig contact met de gevelspecialisten binnen de SECO Group als er bijvoorbeeld speciale uitdagingen zitten in een project of nieuwe dingen. Op deze manier kunnen we sparren met experts uit de gehele groep en bundelen wij onze kennis. Ik leer nog elke dag bij van mijn collega’s.

Hoe zie jij de toegevoegde waarde bij de projecten waar je aan werkt?
Ik probeer altijd heel proactief te werken, niet afwachten tot een probleem zich voordoet. In een vroeg stadium meedenken met onze opdrachtgever en kijken waar de mogelijke risico’s zitten binnen een project, maar tegelijkertijd ook met een oplossing komen. Juist dat meedenken en tegelijk ook een passend alternatief kunnen bieden is wat ons waardevol maakt.

Als je één punt zou mogen noem waar extra aandacht aan besteed zou mogen worden in de gevelbouw, wat zou dat dan zijn?
Coördinatie tussen de verschillende onderdelen, daar zien wij vaak een groot probleem. Dan bedoel ik; je hebt de gevelbouwer aan één kant, de ruwbouwaannemer aan de andere kant en je hebt nog te maken met een dakdekker. En dan zien we juist het punt waar alles samenkomt een heel groot probleem. Ik denk dat dat ook de sterkte is van SECO dat wij alles als één geheel gaan bekijken en de coördinatie punten meenemen in onze controle. Dus juist in de communicatie tussen alle verschillende partijen  zou een hele grote slag te behalen zijn.