Interview met onze Fire Safety & Installations Specialist Ruud

Kun je iets meer vertellen over jouw start bij Seconed?
Vanaf februari 2019 ben ik werkzaam bij Seconed als Specialist Fire Safety & Installations. Via mijn netwerk ben ik eind 2018 in gesprek geraakt en dit resulteerde tot mijn start in februari. Dit was gelijktijdig met collega Elvira Pieters, die ik ook al kende vanuit een vorige betrekking. Het voordeel was dat wij direct volop aan de slag konden, want de projecten brandveiligheid lagen al te wachten op ons bij Seconed!

Wat heeft jou geïnspireerd om je als brandveiligheidsdeskundige te specialiseren?
Ik ben ooit begonnen begin jaren ‘90 als elektronica specialist bij een branddetectiebedrijf en ben daardoor in aanraking gekomen met brandbeveiliging, met name branddetectie. Tijdens de opleiding Adjunct Hoofdbrandmeester preventie bij het NIBRA is mijn interesse gewekt voor bouwkundige brandveiligheid. Later heb ik een opleiding Fire Safety Engineering (FSE) gevolgd om meer inzicht te krijgen in integrale brandveiligheid. Vervolgens heb ik mij steeds verder verdiept in de brandveiligheidsinstallaties. Door mijn ervaring bij diverse werkgevers, heb ik inmiddels brandveiligheid beschouwd vanuit diverse invalshoeken; vanuit het branddetectiebedrijf,  de overheid, het adviesbureau, een geacrediteerde inspectieinstelling en op dit moment bij Seconed. Die opgedane ervaring geeft mij nu de mogelijkheid om de verschillende belangen goed te kunnen begrijpen en dat is waardevol.

Wat vind je het mooiste aan dit vak?
Dat eigenlijk elk project wel anders is en vraagt om eigen specifieke brandveiligheidsmaatregelen. Daarnaast ben ik van nature een echte techneut, dus met name de brandveiligheidsinstallaties hebben mijn speciale aandacht. Bij veel projecten waar ik bij betrokken ben kom ik naast de “standaard” brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties ook sprinkler-, watermist- en gasblusinstallaties tegen, dus dat zit wel goed. Tot slot vind ik de afwisseling in de werkzaamheden binnen de projecten leuk. Wij verzorgen namelijk zowel de toetsing van de ontwerpdocumenten in het begin van het project als de inspecties op locatie tijdens de uitvoering. Dit was ten tijde van de corona pandemie geen bezwaar, gezien de toetsing prima vanuit de thuislocatie kan worden uitgevoerd. Ook de bouwlocaties waren gelukkig toegankelijk (met in achtneming van de covid-regelgeving) dus inspecties op locatie konden doorgang vinden.

Wat zie je vaak mis gaan of juist goed gaan op dit gebied?
Wij zien toch nog steeds wel zaken misgaan op het raakvlak van disciplines, dus bijvoorbeeld de afstemming van de installaties op de bouwkundige situatie of de integratie van de verschillende (brandveiligheid)installaties. Ook merken wij dat de praktijk vaak vooruitloopt op de regelgeving. Een goed voorbeeld hiervan is de toepassing van PV-panelen op gebouwen wat je steeds meer ziet terugkomen. Inmiddels wordt er gewerkt aan regelgeving, maar er zijn al behoorlijk wat projecten gerealiseerd. Bij oplevering is doorgaans alles in orde, alleen gedurende de levenscyclus van het gebouw loopt de brandveiligheid langzaam maar zeker achteruit als je niet uitkijkt. Voorbeelden hiervan zijn brandwerend afgewerkte doorvoeren die worden doorbroken en niet hersteld, zelfsluitende deuren die niet goed meer sluiten of waarvan de zelfsluitendheid wordt opgeheven/gesaboteerd.

Welke ontwikkelingen/verbeteringen zie je terug op gebied van brandveiligheid?
Je ziet op dit moment dat er veel aandacht is voor de (extra) risico’s die te maken hebben met de energietransitie. Voorbeelden hiervan is de extra aandacht voor elektrische auto’s in parkeergarages en de toepassing van PV-panelen. Verschillende organisaties (IFV, Brandweer Nederland) hebben inmiddels handreikingen en richtlijnen opgesteld waarmee ontwerpers de risico’s die dit met zich meebrengt in het ontwerp kunnen minimaliseren.

Voor welke projecten mogen we jou wakker maken?
Als ik mag kiezen dan graag projecten met veel en/of grote brandveiligheidsinstallaties. Bijvoorbeeld gebouwen hoger dan 70m vind ik altijd interessant, daar is namelijk de Handreiking “Brandveiligheid in hoge gebouwen” van toepassing en daar zijn altijd gelijkwaardige oplossingen van toepassing.

Hoe ervaar je de samenwerking met de andere specialisten binnen de projectteams?
De samenwerking verloopt prima, zowel binnen Seconed als binnen de SECO Group. Onze specialisten vullen elkaar goed aan, wij hebben ieder in basis een “eigen” scope. Wij houden elkaar op de hoogte van belangrijke zaken die spelen op de projecten. Indien mogelijk proberen wij ook gecombineerd de inspecties uit te voeren, zodat de specialisten ook op de hoogte zijn van aandachtspunten binnen de scope van een collega. Wij werken ook binnen de SECO Group prettig samen met de collega’s binnen brandveiligheid. Ikzelf heb daartoe tot aan de corona pandemie aan diverse brandveiligheidsprojecten op Brussel Airport Zaventem gewerkt. Ook zijn er plannen om op regelmatige basis met alle brandveiligheidspecialisten uit de SECO Group bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen.

Hoe zie jij jouw toekomst bij Seconed ?
Graag doorgaan met het toetsen en inspecteren, wat voor voldoende afwisseling zorgt in mijn werk. De invoering van de Wet Kwaliteitsborging gaat ons nieuwe uitdagingen opleveren. De komende jaren wil ik mijn expertise uit het verleden bij Seconed weer oppakken en als dienst in de markt zetten, dan moet je o.a. denken aan commissioning en Beveiliging.