Interview met onze Fire Safety Expert Elvira


Kun je iets meer vertellen over jouw start bij Seconed?

Sinds februari 2019 ben ik werkzaam bij Seconed als Fire Safety Expert. Ik ben gelukkig in een tijd gestart dat op kantoor werken nog tot de mogelijkheden behoorde, dus dat maakte mijn inwerkperiode destijds een stuk gemakkelijker. De collega’s van Seconed stonden voor mij klaar en ook lagen er genoeg projecten waarmee ik aan de slag kon.
Al met al een vliegende start!

Wat heeft jou geïnspireerd om je als brandveiligheidsdeskundige te specialiseren?
Goede vraag, hier ben ik namelijk echt ingerold. Toen ik de opleiding HTS Bouwkunde deed had ik nog het idee ‘ik word architect’, maar het is ergens helemaal de andere kant op gegaan. Na mijn studie ben ik eerst aan de slag gegaan bij een architectenbureau. Vanuit mijn functie daar kwam ik al snel voor bepaalde projecten met het aspect brandveiligheid in aanraking, waardoor ik regelmatig met de brandweer in overleg ging. Dit contact verliep altijd heel prettig en ik werd steeds meer geïnteresseerd in het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de brandveiligheidseisen. Zodoende ben ik mij hier verder in gaan verdiepen. Toen er vervolgens een vacature bij de brandweer vrij kwam, heb ik de stap richting de brandveiligheid gemaakt en ben ik als preventieadviseur aan de slag gegaan. Bij de brandweer, waar ik voornamelijk de bouwplannen van de gemeente controleerde en inspecteerde op brandveiligheid, heb ik me kunnen verdiepen in alle aspecten van brandveiligheid inclusief externe veiligheid. Op het moment dat ik daar een beetje uit mijn rol groeide, heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Ik wilde op dat moment niet alleen de beoordeling doen, maar ook zelf aan de slag gaan met complexe brandveiligheidsvraagstukken.

Wat vind je het mooiste aan jouw werk?
De complexiteit van de verschillende brandveiligheidsaspecten en de afwisseling van de projecten vind ik echt het mooiste aan mijn vak. Geen één project is hetzelfde, wat het dan juist weer zo leuk maakt. Van tunnels tot hoogbouw en van distributiecentra tot ziekenhuizen. Alles heeft zijn eigen aandachtspunten, bijvoorbeeld vanwege het specifieke gebruik. Daarnaast ben ik nieuwsgierig aangelegd en is het daarom leuk om bij projecten achter de schermen te kijken, zoals bij ziekenhuizen, rechtbanken, musea en winkels.

Wat is een veel voorkomende misser die je tegenkomt in de praktijk?
Er gaat helaas nog veel mis op het gebied van brandveiligheid. Zo zien we nog veel gemiste kansen in de vertaling van het ontwerp naar de uitvoering. Een brandscheiding is snel op papier getekend, maar in de praktijk zijn de onderlinge aansluitingen, maar ook vertaling van de brandwerendheid naar de juiste criteria en de aandacht voor het brandwerend afwerken van doorvoeringen vaak onderbelicht. In de uitvoering kunnen dan knelpunten ontstaan, omdat bijvoorbeeld de brandwerendheid van het toegepaste kozijn enkel getest is in een andere wandopbouw. Een misser die ik in de praktijk ook nog steeds tegenkom is de verkeerde toepassing van brandwerende PUR. Deze PUR behaalt de brandwerendheid mits toegepast als naadafdichting tussen steenachtige materialen en onder voorwaarden van bepaalde maximale afmetingen. Deze kan dus niet gebruikt worden voor het afdichten van bijvoorbeeld een naad tussen een lichte scheidingswand en een betonnen vloer.

Welke ontwikkelingen/verbeteringen zie je terug op gebied van brandveiligheid?
Brandveiligheid blijft continu in ontwikkeling. Je ziet nu bijvoorbeeld steeds meer het gebruik van zonnepanelen op daken en het gebruik van elektrische auto’s. Dit brengt bepaalde risico’s met zich mee op het ontstaan van brand, maar ook zijn er belemmeringen voor de brandweer om dergelijke branden te beheersen/bestrijden. Vanuit brandweer Nederland en diverse veiligheidsregio’s zijn al richtlijnen opgesteld waarop geanticipeerd kan worden bij nieuwe vergunningsaanvragen en in de loop der tijd zal dit vast een weg vinden naar de regelgeving.

Van andere aanscherpingen weten we al dat ze er aan zitten te komen, zo worden de eisen omtrent rookwerendheid straks aangescherpt bij de inwerkingtreding van de BBL (Besluit bouwwerken leefomgeving).

Vanuit de praktijk zijn er nu ook signalen van mogelijke incidenten bij brand in woongebouwen met een hoge luchtdichtheid, waarbij brand binnen de woning leidt tot een tijdelijke overdruk waardoor de voordeur niet geopend kan worden. Ik verwacht dat het onderzoek naar dergelijke incidenten uiteindelijk zal leiden tot de toepassing van een ontluchtings- of overdrukventiel waarmee dergelijke overdrukken worden voorkomen.

Een verbetering die ik de afgelopen jaren heb gezien is het brandwerend afdichten van doorvoeringen, dus elektrische leidingen en overige installatieleidingen die door brandwerende scheidingen voeren. Voorheen waren er nog veel projecten waarbij men geen tot nauwelijks rekening hield met het brandwerend afdichten van dergelijke leidingen. Nu is dat gelukkig anders en zien we dat in de praktijk de doorvoeringen worden afgedicht. Wel is de beugeling van de leidingen rondom de brandscheidingen nog vaak een aandachtpunt of constateren we dat een brandwerende coating op een verkeerde manier wordt toegepast. Maar al met al een flinke verbetering ten opzichte van 15 jaar geleden en dat vind ik mooi!

Voor welke projecten mogen we jou wakker maken?
Nou…Het liefst slaap ik gewoon lekker door als je het niet erg vindt. Maar eigenlijk heb ik geen specifieke voorkeuren voor projecten, hopelijk klink dit niet saai? Soms heb je bijvoorbeeld een project wat op het eerste oog simpel lijkt, maar als je er vervolgens erin duikt kom je toch tot bijzondere aandachtspunten.  Daarom vind ik een multifunctioneel complex eigenlijk net zo leuk als een kleiner project.

Hoe ervaar je de samenwerking met de andere specialisten binnen de projectteams?
De samenwerking verloopt super en dat is maar goed ook. Binnen brandveiligheid heb ik namelijk veel raakvlakken met o.a. constructieve veiligheid, bouwfysica en installatietechniek. Wat dat betreft is het heel prettig werken met deze specialistische collega’s en je vult elkaar aan. Daarnaast komen we binnen de Seco Group periodiek samen met alle brandveiligheidsexperts van de verschillende landen om kennis uit te wisselen. Erg interessant om te zien hoe er in andere landen met bijvoorbeeld gelijkwaardigheid wordt omgegaan.

Hoe zie jij jouw toekomst bij Seconed ?
De afwisseling van planbeoordeling en inspecties op de bouwplaats in het kader van brandveiligheid hou ik er graag in. Verder zitten er veel raakvlakken tussen brandveiligheid en bouwfysica, waar ik mijzelf middels een aanvullende opleiding bouwfysica verder in het verdiepen ben. De integraliteit tussen deze disciplines neem ik graag mee in mijn verdere carrière binnen Seconed.