Interview met onze Gevel en Dakspecialist Boris

Wat is het leukste aan jouw werk bij Seconed?
Wat mij het meeste aanspreekt is de betrokkenheid bij de Nederlandse bouwwereld. De bijdrage die wij mogen leveren aan de kwaliteit van de bouw en uiteraard de daarbij behorende bouwplannen, spreekt mij enorm aan! Wat mijn werk dynamisch maakt is de combinatie van bureauwerk (denk hierbij aan o.a. het controleren van documenten), maar ook het uitvoeren van inspecties op locatie. Deze combinatie maakt mijn werk interessant en is erg passend voor mij.

Wat is je achtergrond?
Mijn expertise in de geveltechniek komt voort vanuit het werk bij een vooraanstaande internationale gevelbouwer waar ik in de afgelopen 20 jaar actief ben geweest. Rechtstreeks vanuit mijn studie Bouwkunde/Bouwtechnologie ben ik doorgegaan in de geveltechniek met als hoofdtaak het technisch managen en begeleiden van het gehele proces. Dit houdt in dat ik betrokken ben vanaf de ontwerpfase tot en met de daadwerkelijke oplevering van het gevelpakket.

Waarom ben je bij Seconed aan de slag gegaan?
Het was en is voor mij een wens om meer betrokken te zijn bij de kwaliteit van de Nederlandse bouwwereld. Door mijn functie bij Seconed lever ik hier een directe bijdrage aan. Samen met mijn collega’s kunnen we de bouwwereld verbeteren. Dit maakt mijn werk interessant en waardevol!

Aan wat voor soort projecten werk je? Wat is daar interessant/ bijzonder aan?
De projecten waaraan ik werk zijn heel divers. Het varieert van DC’s tot de meest prestigieuze hoogbouwprojecten binnen Nederland. Het bijzondere daaraan is dat ik kleinere partijen kan begeleiden in het principieel verbeteren van het ontwerp, terwijl ik bij de complexere gevelconstructies voor de grotere projecten juist hele specifieke kennis als expert kan inbrengen.

Hoe ervaar je de samenwerking met de andere specialisten binnen de projectteams?
Ik vind het een prettige en waardevolle samenwerking. Doordat we diverse specialisme in huis hebben wordt de kennis van de gevel extra vergroot. Doordat we bijvoorbeeld brandveiligheid specialisten in huis hebben, worden ook de brandveiligheidsaspecten van de gevel meer integraal getoetst. Integrale kwaliteitsborging is veelal de grootste uitdaging in een bouwproject.

Hoe zie jij onze toegevoegde waarde bij projecten waaraan je werkt?
In veel projecten worden we pas betrokken bij de uitvoeringsfase (UO-ontwerp en realisatie) van een project. Hoewel in deze fase onze kennis en kunde uiteraard heel waardevol is, zou mijn expertise nog beter tot zijn recht komen als ik al in de ontwerpfase mee kan kijken met een architect. Langzaam aan zien we ook dat onze opdrachtgevers die meerwaarde gaan herkennen en we meer betrokken worden in het ontwerpproces. Zo kunnen we vroegtijdig bijsturen en bouwfouten voorkomen. Mijn kennis en ervaring vanuit maakbaarheid en kwaliteit van bepaalde materialen inbrengen in een vroeg stadium kan bepalend zijn voor de ontwerpkeuzes die in het eerste uur gemaakt worden. Op deze manier kan ik dan ook meer de partner zijn en komen we samen tot een beter gebouw.

Wat zie jij als een belangrijk aspect dat verbeterd kan worden aan de projecten waaraan je werkt?
Ik zie in mijn werk dat het gevelpakket in uitvoering vaak wordt verdeeld over veel partijen, waardoor de coördinatie en de uitvoering van de interfaces kritisch wordt. Idealiter wil je de verantwoordelijkheid van de gevel bij één partij leggen, maar aangezien dat meestal niet het geval is groeit het belang van een onafhankelijke kwaliteitsborger van een extra beoordeling van die interfaces.

Hoe ervaar jij doorgaans de samenwerking met onze opdrachtgevers?
Wat ik zie is dat de samenwerking met opdrachtgevers waarmee Seconed in een vroege fase betrokken is, in het algemeen soepel loopt. Op het moment dat we puur betrokken zijn bij de inspectie van de uitvoering is het lastiger om onze expertise nog verwerkt te krijgen en echt toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Welk ‘weetje’ uit jouw vakgebied wil jij delen?
Ik zie een aantal aspecten regelmatig terugkomen bij de beoordeling van verschillende geveldetailleringen. Zo zie ik dat er vaak geen rekening wordt gehouden in de verankering met de verschillen in beweging tussen de gevel en de constructies die er op aan sluiten. Verschillen in thermische uitzetting en beweging onder de variabele belastingen worden niet in de verankering mee ontworpen. Op de bouw is het oplossen zeer lastig aangezien er bijvoorbeeld sleufgaten in ankers aanwezig moeten zijn in plaats van ronde gaten. Ook worden er vaak geen duidelijke dilatatienaden ontworpen, waardoor onduidelijke krachtwerking ontstaat en blijvende dichting van die naden niet voldoet.

Waarom zou jouw opdrachtgever beter kunnen slapen als Seconed wordt ingeschakeld?
Het betrekken van een gevel- en dakspecialist vult duidelijk een stuk gespecialiseerde expertise die je niet kunt verwachten van een opdrachtgever. De gevel is een complex onderdeel van de bouw waar een groot deel van het gebruikscomfort bepaald wordt. Door onze expertise kunnen klachten van eindgebruikers na oplevering duidelijk verminderd worden, maar zien we ook dat er efficiënter gebouwd kan worden en hiermee de kosten ook omlaag kunnen.

Hoe zie jij jouw toekomst bij Seconed?
Bij Seconed wil ik bouwen aan een nog sterkere aanwezigheid van onze afdeling gevel en daktechniek in de Nederlandse bouwwereld. Ik wil een vanzelfsprekende partner zijn tijdens het ontwerpproces en iemand waar onze klanten aan denken bij een vraag over een gevel. Zeker voor de complexere, meer prestigieuze projecten.