Op 1 juli 2022 wordt de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) ingevoerd, bent u er klaar voor?

SECONED wel, ook voor gevolgklasse (GK) 1.

De omgevingswet en de WKB vormen samen een ingrijpende verandering in de wijze waarop vergunningen worden verleend en toezicht wordt gehouden.

Bouwwerken en gebouwen dienen van goede kwaliteit te zijn en te voldoen aan de wet- en regelgeving. Denk hierbij aan een deugdelijke constructie, brandveiligheid maar ook een laag energieverbruik. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers zoals SECONED.

Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten (GK1), daarna volgen eventueel de meer complexere. SECONED is er ook voor de Gevolgklasse 1.

 De Wet Kwaliteitsborging heeft 3 doelen:

  • Verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit.
  • Verbeterde positie van de consument.
  • Stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering.

Vragen stel deze aan een van onze medewerkers, telefoon 076-5607090.