TIS- controle project A16 Rotterdam

De kwaliteit van ons wegennetwerk en de doorstroming van het verkeer borgen. Geen file, wel kwaliteit. Ook dat doet Seconed.

Voor bouwcombinatie De Groene Boog en project A16 Rotterdam, verzorgt Seconed de private kwaliteitsborging in de vorm van TIS voor alle nieuw te bouwen kunstwerken van het Tracé.