Seconed voert vanaf janauri 2023 TIS uit onder accreditatie!

Seconed is door de Raad voor Accreditatie (RvA) op 18-08-2022 geaccrediteerd als een type A inspectie instelling conform EN ISO/IEC 17020:2012, met erkenningsnummer I-360.

Met ingang van 1 januari 2023 voeren wij onze TIS-opdrachten uit volgens het nieuwe Conformiteitsbeoordelingsschema Technical Inspection Services (CBS-TIS), dat het vorige TIS-reglement vervangt.

Met het CBS-TIS beschikt Seconed over een instrument om onder accreditatie de toetsing en inspecties van bouwwerken te doen op alle scopes van het Bouwbesluit; Algemeen Bouwkundig, Constructieve veiligheid, Brandveiligheid, Bouwfysica en Gebouwgebonden installaties.

De accreditatie geldt voor alle bouwwerken van gevolgklasse 1, 2 of 3.

Tevens is de accreditatie geldig om CBS-TIS te gebruiken als erkend instrument voor kwaliteitsborging (bouwwerken van gevolgklasse 1 en 2) onder de aankomende Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Seconed is onderdeel van de Seco Group met bijna 90 jaar ervaring, ruim 300 specialisten en meer dan 30.000 bouwprojecten die we succesvol hebben ondersteund. Wij zijn een onafhankelijke, deskundige en objectieve partner voor u in de bouw als het gaat om toetsen, inspecteren opleveren en auditen.

ISO 17020