Seconed is klaar voor een nieuwe generatie beweegbare bruggen!

NTA voor beweegbare bruggen

Op woensdag 28 november 2018 werd de eerste NTA (Nederlandse Technische Afspraak) IFD-bouw gelanceerd; de NTA voor beweegbare bruggen. In de wereld van grond-, weg- en waterbouw wordt al jaren gesproken over de kansen en mogelijkheden van bouwen volgens IFD principes. Nu is de eerste stap gezet. IFD staat voor Industrieel, Flexibel, Demontabel; werken met gestandaardiseerde interfaces die fabrieksmatig zijn geproduceerd, snel aangebracht kunnen worden en geschikt zijn voor hergebruik.

Ook Seconed was op deze introductie aanwezig daar ook wij sterk geloven in de toekomst van circulair en efficiënter bouwen. Seconed kijkt er al naar uit om de eerste beweegbare bruggen, ontworpen volgens dit principe, te kunnen toetsen, alsook bij te dragen aan de nieuwe generatie beweegbare bruggen van de toekomst.