Roldeuren Sluis Terneuzen komen aan

In opdracht van Sassevaart voert Seconed de TIS (Technical Inspection Service) uit voor de Nieuwe Sluis Terneuzen. De Nieuwe Sluis wordt onderdeel van het sluizencomplex dat toegang biedt vanuit de Westerschelde naar het kanaal van Gent naar Terneuzen. De sluis wordt voorzien van 4 roldeuren welke onderdeel uitmaken van de primaire waterkering en die de passage van het scheepvaartverkeer mogelijk maken. Over de kolk, met een lengte van 427 meter en een breedte van 55 meter, komen tevens twee basculebruggen te liggen voor de doorstroming van het wegverkeer.

De roldeuren en basculebruggen zijn in China geproduceerd en zijn intussen aangekomen in Nederland. De fabricage van deze onderdelen werd door Seconed ter plaatse opgevolgd en beoordeeld, als onderdeel van de TIS op het volledige sluiscomplex.