Klachtenprocedure

Seconed heeft klantentevredenheid hoog in het vaandel. Wij doen dan ook onze uiterste best om de beloofde dienstverlening te realiseren. Wanneer wij onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldaan hebben dan kan dat worden gemeld als klacht. In ons kwaliteitsmanagementsysteem is er een klachtenprocedure voorzien volgens dewelke externe klachten dienen afgehandeld te worden. Het afhandelen van klachten gebeurt op een gestructureerde en eenduidige wijze zonder discriminerende consequentie naar de klager.

Bij Seconed onderscheiden we 2 twee soorten klachten:

  • Een klacht over het instrument TIS
  • Een klacht over de dienstverlening van Seconed

Afhankelijk van de soort klacht is de te volgen procedure verschillend. Hieronder lichten we de te volgen werkwijze verder toe.

Een klacht over het instrument TIS
Indien u opmerkingen heeft op het instrument TIS dient deze klacht ingediend te worden bij stichting TIS-NL.

Een klacht over de dienstverlening van Seconed
Bent u echter een klant van Seconed en bent u niet tevreden over onze dienstverlening of heeft u een technisch inhoudelijke klacht dan kan u uw klacht melden via de volgende link “klacht indienen”. 

Binnen de twee werkdagen zullen we de klacht verwerken en u de ontvangst bevestigen. Uiterlijk binnen 1 week na indienen van de klacht zullen we u meedelen of de klacht in onze ogen al dan niet gegrond is inclusief een bijbehorende toelichting. Bij het ontvangen van een klacht of het beroep zal Seconed alle nodige informatie verzamelen en controleren om de geldigheid van de klacht te kunnen onderzoeken. De beslissingen tijdens het afhandelen van een klacht zullen worden genomen door een persoon of groep van personen die niet betrokken zijn geweest bij de eerdere keuringsactiviteiten

Van behandeling van de klacht kan worden afgezien als:

  • De kwaliteitsborger naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen
  • Een klacht over eenzelfde onderwerp al is behandeld
  • Het voorval langer dan een jaar voor de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
  • Bezwaar gemaakt had kunnen worden tegen dat voorval
  • Beroep had kunnen worden ingesteld
  • De klacht over derden (kwaliteitsborgers TIS, andere instrumenten WKB, overige kwaliteitsborgers, TLOKB, enz.) gaat en de klacht nog niet bij die derde partij is ingediend en/of afgehandeld
  • Het voorval al is onderworpen aan het oordeel van een andere (rechtelijke) instantie
  • Er sprake is van een extern onderzoek op bevel van de officier van justitie, of een vervolging gaande is

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]