Third party check CC3 Eurocode

Bijlage B van de NEN-EN 1990:2002 stelt eisen aan het supervisieniveau van ontwerp en berekeningen en aan het inspectieniveau bij de uitvoering, gerelateerd aan de betrouwbaarheidsklasse waaraan het bouwwerk moet voldoen.

Voor de hogere supervisie- en inspectieniveaus wordt een controle én inspectie door een derde partij gevraagd (een partij die onafhankelijk is van de ontwerpende en uitvoerende partijen).

Vanwege de aangetoonde deskundigheid en onafhankelijkheid kan Seconed als een erkend TIS-bureau deze rol adequaat voor u invullen.

Zie ook: