Private Bouwplan toetsing

De Rijksoverheid wil vanaf 2021 de positie van opdrachtgevers in de bouw versterken. Zo worden aannemers aansprakelijk voor alle gebreken na oplevering van een gebouw. Ook moeten erkende bedrijven de kwaliteit van gebouwen gaan controleren. Nu zijn aannemers en bouwbedrijven alleen aansprakelijk voor de verborgen gebreken van een woning of bedrijfsgebouw. Aannemers moeten opdrachtgevers informeren of en hoe zij zijn verzekerd. Bijvoorbeeld bij een faillissement of tegen gebreken bij de bouw. Een aannemer is niet verplicht verzekerd. De opdrachtgever kan kiezen of hij een goed verzekerde aannemer in de arm neemt of niet.

De overheid wil dat bouwbedrijven meer verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van bijvoorbeeld woningen, kantoren en bruggen. Erkende bedrijven controleren daarom al vanaf 2018 op steeds grotere schaal vrijwillig (tot nadere invoering van de nieuwe wet) de kwaliteit van gebouwen. Tot nog toe is dat nog steeds de taak van de gemeente. Deze regels staan in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer moet nog stemmen over de wet.

Seconed is gecertificeerd en bouwt al sinds jaar en dag aan haar kennis en expertise op dit vlak. Vooruitlopend op de intreding van deze Wet kan Seconed u deze dienstverlening reeds aanbieden.

Zie ook: