Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

De Rijksoverheid wil met de invoering van de Wet Private Kwaliteitsborging voor het Bouwen de positie van opdrachtgevers in de bouw versterken. Zo worden aannemers aansprakelijk voor alle gebreken na oplevering van alle bouwwerken. Ook moeten erkende bedrijven de kwaliteit van gebouwen gaan controleren. Nu zijn aannemers en bouwbedrijven alleen aansprakelijk voor de verborgen gebreken van een woning of bedrijfsgebouw. Aannemers moeten opdrachtgevers informeren of en hoe zij zijn verzekerd. Bijvoorbeeld bij een faillissement of tegen gebreken bij de bouw. Een aannemer is niet verplicht verzekerd. De opdrachtgever kan kiezen of hij een goed verzekerde aannemer in de arm neemt of niet.

De overheid wil dat bouwbedrijven meer verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van bijvoorbeeld woningen, kantoren en bruggen. Erkende bedrijven controleren daarom al op steeds grotere schaal vrijwillig (tot nadere invoering van de nieuwe wet) de kwaliteit van gebouwen. Tot nog toe is dat nog steeds de taak van de gemeente. Deze regels staan in de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb).

Seconed is gecertificeerd en bouwt al sinds jaar en dag aan haar kennis en expertise op dit vlak. Diverse pilotprojecten zijn succesvol gedraaid. Wilt u meer informatie over de Wkb of het uitvoeren van een proefproject, neem dan contact met ons op via 076-5607090 of per contactbutton onder aan de pagina.

Al sinds 1934 borgt de Seco Group de kwaliteit van haar opdrachtgevers. Wij gaan het hele project met u mee, van ontwerp tot oplevering.

Seconed, uw partner in beter bouwen!

Zie ook: