Bouwbesluit toetsing

Seconed heeft alle kennis in huis voor het uitvoeren van een hele of gedeeltelijke toetsing van het bouwbesluit:

Voordat u de omgevingsvergunning indient, kan Seconed voor u vooraf al de toetsing doen op de vijf geëiste aspecten van het bouwbesluit:

  1. Algemeen bouwkundig
  2. Constructieve veiligheid
  3. Brandveiligheid
  4. Bouwfysica
  5. Technische installaties

Indien de gemeente wil meewerken aan de externe toetsing door Seconed, kan er gekeken worden naar het verkorten van het vergunningstraject en mogelijk ook korting op de legeskosten.

Zie ook: