Veiligheid en Gezondheid

Ieder mens telt! Dat is waarom wij willen bijdragen aan een veilige en comfortabele woon- en werkomgeving. Niet alleen nu maar ook voor de toekomstige generaties. Onze missie is om de schade uit het verleden te beperken en de totstandbrenging van optimale milieuomstandigheden voor de toekomst te ondersteunen.

 Wat wij voor u kunnen doen?

  • Milieuaudits;
  • Veiligheidscoördinatie (concept-, ontwerp- en uitvoeringsfasen);
  • Veiligheidsinspecties;
  • Evaluatie van de toegankelijkheid;
  • Controle van de asbestinventaris;
  • Evaluatie van de procedures voor asbestreinigingswerkzaamheden;
  • Follow-up van asbestreinigingswerkzaamheden;
  • Beoordeling van de impact van bouwmaterialen.

Zie ook: