Installaties

Met betrekking tot het aspect technische Installaties kunnen wij voor u de volgende elementen beoordelen:

Algemeen:

 • De technische opties en ontwerpuitgangspunten;
 • Geldende technische bepalingen, voorschriften en normen, eisenspecificaties en contractuele documenten;
 • Inpassing in bouwkundig kader;
 • Functionele integraliteit van het klimaatbeheersing concept.

Betreffende de eisen aan akoestisch comfort:

 • Installatie-geluidniveau.

Betreffende de eisen aan luchtkwaliteit:

 • Luchtbehandeling;
 • Ventilatie.

Betreffende de eisen aan thermisch comfort:

 • Luchttemperatuur;
 • Oppervlaktetemperatuur;
 • Energieprestatie;
 • Relatieve vochtigheid;
 • Luchtbeweging.

Betreffende de elektrotechnische installatie:

 • Veiligheid;
 • Functionaliteit in relatie tot andere installaties;
 • Flexibiliteit en uitbreidbaarheid bij wijziging van gebruik;
 • Verlichting;
 • Noodstroomvoorziening.

Betreffende de sprinklerinstallatie:

 • Functionaliteit en betrouwbaarheid (waterdruk, debiet);
 • Opslag watervoorraad.

Zie ook: