Gevels en daken

Onze gevel- en dakspecialisten bekijken de kwaliteit van alles wat zich in en rondom uw gevel en dak afspeelt. Wij gaan mee in het ontwerptraject, waar de gebouwschil vanuit verschillende disciplines wordt benaderd. Kennis van constructie, bouwfysica, brandveiligheid, materialen, comfort en het Bouwbesluit zijn hierbij uitgangspunten. Aan de hand hiervan maakt Seconed voor u een risicoanalyse.

De kennis van onze gevel- en dakspecialisten gaat verder dan alleen theorie. Zij zijn ook buiten op de bouwplaats en in de fabrieken te vinden, waarbij de werkzaamheden aan de gevel en het dak nauwgezet worden opgevolgd. Hier wordt beoordeeld of dat wat ontworpen is ook correct gebouwd is met de juiste uitvoeringsprincipes. De eerder gemaakte risicoanalyse vormt hierbij een leidraad. De kwaliteit van de gebouwschil valt of staat namelijk door de wijze van uitvoering  en detaillering.

Zie ook: