Constructieve veiligheid

Het dagelijks veilig gebruiken van bouwwerken en infrastructuur om ons heen, is iets waar niemand zich zorgen over zou moeten maken. In de praktijk blijkt het waarborgen hiervan nogal eens een uitdaging. Zaken als een gezamenlijke veiligheidsaanpak, goede toereikende controle en coördinatie en een diffuse van verantwoordelijkheden spelen het bouwproces parten met alle risico’s van dien.

De ingenieurs en inspecteurs van Seconed verzorgen, als onafhankelijke partij, gedurende het gehele proces van planvorming tot oplevering een toetsing op constructieve veiligheid van het bouwwerk.

Door een discipline- en bouwfase overstijgende aanpak worden verscheidene raakvlakken en overdrachten als één integraal bouwwerk bekeken. Gedurende alle fases wordt het ontwerp integraal beoordeeld, zodat de veiligheid van het bouwwerk gewaarborgd blijft conform de geldende normen en richtlijnen uit het wettelijk geldende Bouwbesluit. Seconed brengt, gebaseerd op haar uitgebreide ervaring, al in een vroeg stadium de mogelijke risico’s in kaart en weegt deze gedurende het gehele traject af tegen hetgeen er gerealiseerd wordt.

Ter controle van de uitwerking van het ontwerp voeren de ingenieurs van Seconed, indien noodzakelijk, schaduwberekeningen uit en volgen er eveneens inspecties gedurende de uitvoering van het werk. Op deze manier waarborgen we dat het constructief veilig gemaakte ontwerp ook daadwerkelijk constructief veilig gebouwd wordt.

Zie ook: