Bouwfysica/Comfort

Van gebouwen wordt verwacht dat mensen er in optimaal comfortabele omstandigheden kunnen leven, werken en ontspannen. Deze omstandigheden omvatten heel wat aspecten, zoals hygrothermisch comfort, visueel comfort, akoestisch comfort en luchtkwaliteit. Deze zijn allemaal erg subjectief en leiden vaak tot klachten van de gebruikers. Daarom moeten alle comfortaspecten worden geëvalueerd door ze te berekenen of te meten in relatie tot het werkelijke gebruik van het gebouw. Of het nu gaat om een kantoorgebouw, een school, een winkelcentrum, etc.

Hoe gaan we te werk?

De graad van detail van de comfortcontrole wordt samen met u bepaald. Wij houden altijd rekening met de functie van het gebouw en uw specifieke eisen. Ook al concentreren wij ons op het verkrijgen van een comfortabele omgeving, we evalueren ook voortdurend de impact van bepaalde voorstellen op het energieverbruik. Wij hanteren een multidisciplinaire aanpak, met geïntegreerde modellering (dynamische simulaties) gericht op objectivering.

Voor dit aspect heeft Seconed ook gespecialiseerde ingenieurs in dienst voor dak- en geveltechniek, waardoor wij optimaal naar alle onderdelen van het aspect comfort kunnen kijken.

Zie ook: